• WTV Alphen

 • WTV-leden, goede voornemens voor 2016, dit is je kans!!!

 • Beste leden,

  We willen het seizoen 2016 voortvarend van start gaan. Dit gaat alleen als we de organisatie goed op orde hebben en alle leden actief hierin bijdragen; vandaar deze email vanuit het bestuur. We willen je attent maken op het verzoek tot aanmelding voor de bestuursfunctie van secretaris, de stand van zaken vanuit de werkgroep visie en het verzoek tot deelname aan de werkgroep programma & Stichting Erbij. Maar gebruik van deze kans om een steentje bij te dragen aan je eigen vereniging.
   
  Vacature secretaris
  Sinds de benoeming van Johan tot voorzitter staat de vacature voor secretaris open. Tot op heden heeft niemand zich gemeld voor deze functie en vervult Johan al 1 jaar lang een dubbelfunctie in het bestuur; wat niet de bedoeling is. Alle leden kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze functie. De naam oogt zwaarder dan dat de functie is. Het betreft hoofdzakelijk de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, de ledenadministratie intern en contact met de NTFU. Geïnteresseerden kunnen altijd een keer aanschuiven bij de bestuursvergadering, om kennis te maken. We zien graag een reactie vanuit de leden. Graag je interesse kenbaar te maken aan Johan Olieslagers of per email info@wtvalphen.nl.
   
  PS. in 2016 komt de bestuursfunctie van Ton Damen vrij. Voor deze vacature hebben al 1 aanmelding ontvangen. De beoogde kandidaat zal bij de jaarvergadering op 4 maart 2016 worden voorgedragen.
   
  Werkgroep visie
  Zoals jullie weten is de werkgroep visie gestart in 2015. Deze werkgroep houdt zich bezig met de richting en visie van WTV-Alphen voor de komende jaren en adviseert het bestuur. Meer volgt in de jaarvergadering op 4 maart 2016. Eén van de veranderingen zit in de organisatiesfeer; momenteel wordt er veel georganiseerd door enkele personen. Eén van de doelstellingen is om de leden in de vorm van werkgroepen aan het werk te zetten (uitvoerend) en het bestuur hoofdzakelijk (sturend). De activiteiten (veldtoertocht/Classique/Stichting Erbij/fietsreizen) werd op deze wijze al met succes uitgevoerd; het streven is deze lijn met meerdere onderdelen door te zetten, onder andere het fietsprogramma. EEN BEETJE MET Z’N ALLEN LIJDT TOT MEER
   
  Deelname werkgroep programma
  Ton Damen heeft jaren lang met veel inzet en plezier de functie vervuld van bestuurslid van WTV-Alphen maar zal zich niet herkiesbaar stellen in 2016. Ton was met Herman met name de drijvende kracht achter het fietsprogramma van de afgelopen jaren. De bedoeling is dat Ton zijn kennis overdraagt aan de werkgroep programma. Deze nieuwe werkgroep moet nog worden ingericht. Om in 2016 een goede start te maken met een door de leden gedragen fietsprogramma, zijn we op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen aan deze werkgroep namens de groep waarin ze veelal fietsen. Dit is je kans om mede te bepalen namens de leden van de toergroep-kerngroep-trainingsgroep, welke ritten en activiteiten wanneer gepland worden. Graag je interesse kenbaar te maken aan Johan Olieslagers of per email: info@wtvalphen.nl.
   
  Deelname werkgroep Stichting ERBIJ
  Stichting ERBIJ is een stichting uit Alphen die vrijetijdsbesteding aanbiedt voor alle mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en chronische zieken, voor jong en oud. Stichting ERBIJ organiseert 1 keer per 2 jaar een fietstocht met vertrek vanuit Alphen. De volgende editie staat gepland op zondag 12 juni 2016. Voor veel deelnemers is dit hèt hoogtepunt van het jaar. WTV-Alphen ondersteunt Stichting ERBIJ hierbij al jaren, waardoor het voor hen mogelijk is deze tocht te organiseren. Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers, die namens WTV-Alphen, de inzet en bijdrage vanuit WTV-Alphen afstemt met Stichting ERBIJ en daarnaast het draaiboek van WTV-Alphen tot uitvoering brengt. Graag je interesse kenbaar te maken aan Jan Wildhagen of per email: info@wtvalphen.nl.
    
  Spreek elkaar aan en maak elkaar attent op deze functies. Denk er over na onder de kerstboom! Neem eventueel contact op met de huidige bestuursleden voor meer info. We zien je reactie graag tegemoet!
   
  We wensen alle leden fijne feestdagen en een sportief en gezond 2016!
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Het bestuur