• WTV Alphen

  • Over de WTV

  • Wieler Toer Vereniging Alphen is opgericht in 1988 met als doelstelling om gedurende de zomer twee maal in de week gezamenlijk een tocht te rijden in een toertempo met als motto “samen uit samen thuis”. Op dit moment telt de WTV zo’n 85 tot 90 leden, sterk variërend in leeftijd van jong tot oud. Niet alleen de diversiteit in leeftijd, maar ook in achtergrond en fietsniveau maken van de WTV een vereniging waar het wegzetten van een sportieve prestatie, saamhorigheid en gezelligheid op een bijzondere manier bij elkaar komen. Om de sportieve hiërarchie in de vereniging te bepalen is het clubkampioenschap in het leven geroepen. Omdat de meeste leden in de winter hun conditie op peil willen houden zijn velen van hun gedurende de wintermaanden op de diversen veldtoertochten te vinden WTV Alphen is tevens organisator van de jaarlijkse veldtoertocht in Alphen en de cyclo “Classique d’Alphen”, een competitieve veldtoertocht met tijdmeting. Beide tochten worden in resp. november en februari verreden.