• WTV Alphen

 • Werkgroep kascontrole

 • De werkgroep kascontrole voert elk jaar na afsluiting van het boekjaar de kascontrole uit. Na controle wordt de uitkomst in de algemene ledenvergadering medegedeeld aan alle leden. Een lid van de werkgroep kan maximaal twee jaar deze functie vervullen, daarom wordt elk jaar een nieuw lid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.
  In het kort komt het op de volgende activiteiten neer:

  • Controle administratie WTV Alphen

  De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Jan Wildhagen (penningmeester)
  • Mark van Sas (1e jaar)
  • Michael Schouten (2e jaar)