• WTV Alphen

  • Werkgroepen

  • Als WTV Alphen organiseren we veel activiteiten waarbij de hulp van de leden nodig is. Om het werk goed te verdelen, immers vele handen maken licht werk, zijn er werkgroepen ingericht die de verschillende activiteiten op zich nemen. Tevens zorgt het voor het verspreiden van de kennis om de activiteiten te organiseren, met andere woorden, als een lid stopt in een commissie is het eenvoudiger om zijn werk over te nemen, omdat de overige leden van de commissie ook al op de hoogte zijn.

    Het bestuur draagt steeds zorg voor het bepalen van de richting en de kaders waarin de activiteit georganiseerd moet worden. Ook blijven zij de kernwaardes van de vereniging bewaken en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken.

    De werkgroepen kleding en reis/fiets-vakantie worden een jaar voordat de activiteit plaats vindt opgericht. Tijdens de voorafgaande algemene ledenvergadering zullen de leden van deze werkgroepen benoemd worden. Verder kennen we binnen de WTV Alphen de volgende werkgroepen (klik op de naam voor verdere toelichting):