• WTV Alphen

  • Huishoudelijk reglement

    Het huishoudelijk reglement regelt een aantal aspecten van de Wielertoervereniging Alphen die niet of slechts algemeen in de statuten van de vereniging zijn vastgelegd, maar waaraan wel behoefte bestaat deze concreter in een schriftelijk document vast te leggen. Het gaat daarbij om de volgende aspecten: doelen & kernwaarden, rol bestuur, lidmaatschap & contributie, fietstochten & overige activiteiten, verkeer & veiligheid en kleding & accessoires.

    Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken.